Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Karin Woltering

Opleiding en ervaring

Afgestudeerd als jurist (Nederlands Recht aan de VU Amsterdam en Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht) ben ik mijn carrière begonnen bij de lokale overheid. Bij verschillende gemeenten heb ik gewerkt als adviseur van de burgemeester voor openbare orde taken en integrale veiligheid. Vervolgens ben ik bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag als programmamanager Veiligheid actief geweest. Als programmamanager was ik onder meer verantwoordelijk voor de advisering over het (nieuwe) politiebestel, het programma Aanpak huiselijk geweld en verschillende actieprogramma’s. Daarna heb ik een aantal jaren als senior adviseur bij een adviesbureau gewerkt en heb ik verschillende opdrachten bij gemeenten uitgevoerd op het terrein van jeugdbeleid, participatie, veiligheid en wijkaanpak. In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar het zelfstandig adviseurschap.

Diensten

Mijn werkzaamheden richten zich op programma- en projectmanagement, strategische advisering en coaching. Deze werkzaamheden voer ik uit binnen het gemeentelijk sociaal domein.

Mijn aanpak

In mijn aanpak ben ik enthousiast, gedreven en doelgericht. Ik kan goed luisteren en verbinden. Verder heb ik veel ervaring met het werken met multidisciplinaire teams en een goed ontwikkeld gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen. 

'Een andere kijk op armoede 2020-2024', projectleider

Gemeente Velsen wil gelijke kansen creëren voor al haar inwoners. Juist voor degenen die het wat minder getroffen hebben in het leven. De gemeente Velsen vroeg Karin voor deze lokale problemen een missie en visie op te stellen.

‘Een andere kijk op armoede 2020 – 2024’ beschrijft de visie van de gemeente Velsen op de aanpak van armoede en schulden. Bij de totstandkoming hiervan heeft Karin alle relevante partijen betrokken zoals welzijnsorganisaties, GGD, financiële instellingen, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en inwoners. Belangrijk voor het creëren van draagvlak en om expertise uit te wisselen. Ruim 100 betrokkenen namen deel aan het seminar over armoede dat Karin voor Velsen organiseerde. In de vorm van huiskamergesprekken zijn de inwoners die het financieel niet breed hadden, meegenomen in de nieuwe aanpak van de gemeente. De gemeenteraad is via een aantal informatieve sessies meegenomen in de totstandkoming van de visie.

Een andere kijk op armoede gaat over het kantelen van de huidige werkwijze waarbij de inwoner centraal staat. Achterliggende problemen worden aangepakt en dat draagt bij aan een duurzame oplossing van armoede en schulden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze is ‘stress sensitieve dienstverlening’. In de nieuwe visie zijn de laatste wetenschappelijke inzichten hierover en ervaringen van ervaringsdeskundigen meegenomen.

Vanwege de aanpak van Karin - door alle partijen vanaf het begin te betrekken - kan de visie rekenen op breed draagvlak. Binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad van Velsen heeft ‘Een andere kijk op armoede’ eind 2020 omarmd en unaniem aangenomen.


Wijkmanager en projectleider
In de gemeente Culemborg heeft Karin van Linge Management en Ondersteuning gewerkt als interim wijkmanager voor Culemborg West. Een wijkmanager is een verbinder, de spin in het web in de wijk. Karin heeft als wijkmanager gesproken met buurtpanels, wijkteams, en wijkbewoners. Zij coördineerde het wijkteam (met professionals) en bij complexe zaken nam zij de rol van regisseur op zich. De wijkmanager overlegt over de voortgang van de uitvoering van acties en projecten met betrokken medewerkers van de gemeente en het gemeentebestuur.

Aansluitend is Karin in Culemborg verder gegaan als projectleider om het aanbod van jongerenvoorzieningen te actualiseren. De gemeente Culemborg heeft drie jongerenvoorzieningen die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en/of aan de behoeften van de doelgroep. Voor het gemeentebestuur de aanleiding om het aanbod in zijn geheel onder de loep te nemen en te werken aan een toekomstbestendige aanpak.


Karin Woltering - Linge Management

Marianne Steijn,
wethouder gemeente Velsen, Sociaal Domein

'Ik heb Karin leren kennen als een deskundig, doelgericht en consistente projectleider bij het maken van een armoedevisie voor de gemeente Velsen. Ook heb ik haar leren kennen als een prettige, meedenkende sparring partner. Altijd bereid om te luisteren en om samen naar de beste oplossing te zoeken. Daarbij schroomde zij nooit om haar deskundigheid te tonen wat voor mij heel waardevol was om keuzes te kunnen maken waar ik vertrouwen in heb. In korte tijd heeft zij zich ingewerkt in de situatie van Velsen. Wat ik heel erg waardeer in Karin is dat zij met vele betrokkenen in gesprek is gegaan. Zij laat een goede mix zien van professionaliteit en betrokkenheid. Het was een intensief traject wat geresulteerd heeft in een armoedevisie waar ik trots op ben! En goed is voor onze inwoners'.