Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Karin Woltering

Opleiding en ervaring

Afgestudeerd als jurist (Nederlands Recht aan de VU Amsterdam en Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht) ben ik mijn carrière begonnen bij de lokale overheid. Bij verschillende gemeenten heb ik gewerkt als adviseur van de burgemeester voor openbare orde taken en integrale veiligheid. Vervolgens ben ik bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag als programmamanager Veiligheid actief geweest. Als programmamanager was ik onder meer verantwoordelijk voor de advisering over het (nieuwe) politiebestel, het programma Aanpak huiselijk geweld en verschillende actieprogramma’s. Daarna heb ik een aantal jaren als senior adviseur bij een adviesbureau gewerkt en heb ik verschillende opdrachten bij gemeenten uitgevoerd op het terrein van jeugdbeleid, participatie, veiligheid en wijkaanpak. In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar het zelfstandig adviseurschap.

Diensten

Mijn werkzaamheden richten zich op programma- en projectmanagement, beleidsadvisering en coaching. Deze werkzaamheden voer ik voornamelijk uit op het gebied van integrale veiligheid (waaronder Beke groepsaanpak), openbare orde, jeugdbeleid en samenlevingsvraagstukken waaronder gebieds-, buurt- of wijkgerichte aanpak en burgerparticipatie, aanpak kinderarmoede & schulden.

Mijn aanpak

In mijn aanpak ben ik enthousiast, gedreven en doelgericht. Ik heb veel ervaring met het werken met multidisciplinaire teams en een goed ontwikkeld gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.

Opdrachtomschrijving 1

Wijkmanager en projectleider
In de gemeente Culemborg heeft Karin van Linge Management en Ondersteuning gewerkt als interim wijkmanager voor Culemborg West. Een wijkmanager is een verbinder, de spin in het web in de wijk. Karin heeft als wijkmanager gesproken met buurtpanels, wijkteams, en wijkbewoners. Zij coördineerde het wijkteam (met professionals) en bij complexe zaken nam zij de rol van regisseur op zich. De wijkmanager overlegt over de voortgang van de uitvoering van acties en projecten met betrokken medewerkers van de gemeente en het gemeentebestuur.

Aansluitend is Karin in Culemborg verder gegaan als projectleider om het aanbod van jongerenvoorzieningen te actualiseren. De gemeente Culemborg heeft drie jongerenvoorzieningen die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en/of aan de behoeften van de doelgroep. Voor het gemeentebestuur de aanleiding om het aanbod in zijn geheel onder de loep te nemen en te werken aan een toekomstbestendige aanpak.


Opdrachtomschrijving 2
Revitalisering wijkwinkelcentrum
Winkelcentrum Zevenkamp in het Rotterdamse gebied Prins Alexander kampte al jaren met achteruitgang. Er was sprake van langdurige leegstand, faillissementen, onveiligheidsgevoelens en een negatief imago. In opdracht van de gemeente Rotterdam heb ik samen met de vastgoedeigenaar, ondernemers, bewoners en de gemeente een plan gemaakt om het wijkwinkelcentrum toekomstbestendig te maken. Met een gemeenschappelijk doel voor ogen konden we de negatieve spiraal ombuigen en ontstonden nieuwe initiatieven. De ondernemers hebben gewerkt aan de positionering van het centrum en ontwikkelden een nieuw logo en slogan. De vastgoedeigenaar heeft de leegstand aangepakt en de gemeente heeft ingezet op schoon heel, en veilig en maakte een plan voor de gezamenlijke aanpak van de buitenruimte.
Karin Woltering - Linge Management

Jeroen Verheijen,
wethouder gemeente Uithoorn

‘Als verantwoordelijk wethouder voor de integrale wijkaanpak Europarei heb ik nauw en intensief samengewerkt met Karin. Haar doortastendheid, kennis van zaken en intensief contact onderhouden met de bij de wijkaanpak betrokken interne en externe stakeholders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de aanpak. Karin wist daarbij tijdig knelpunten te signaleren en op het juiste moment bestuurlijk op te schalen. Karin valt op door haar enorme werklust en gedrevenheid om van haar opdracht een succes te maken. Daarnaast is zij vooral een prettig persoon om mee samen te werken’.