Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Rainaldo Aerts

Opleiding en ervaring

Na mijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik mijn loopbaan gestart als verhaalsmedewerker Bijstand op de afdeling Sociale Zaken. Vervolgens ben ik namens Bestuur en Management Consultants bij tientallen gemeenten actief geweest in de functie van (bestuurs)adviseur, projectmanager of teammanager. Deze interim-opdrachten hadden met name betrekking op sociale zaken, algemeen juridische zaken, openbare orde en veiligheid.

Naast mijn werk bij gemeenten heb ik zes jaar gewerkt als teammanager, floormanager en kwaliteitsadviseur bij klantcontactcentra zoals Postbus 51 en VGZ Zorgverzekeraar. Binnen de verschillende opdrachten heb ik ook inhoudelijke en vaardigheidstrainingen gegeven en medewerkers en teams gecoacht. In 2006 heb ik de start gemaakt met Linge Management en Ondersteuning. Hier heb ik mijn ervaring uitgebreid met uiteenlopende functies zoals raadsadviseur, adviseur handhaving kinderopvang en bestuurlijk-juridisch adviseur en projectmanager bij een afdeling afvalinzameling.

Diensten

Met meer dan 20 jaar interim-ervaring ben ik breed inzetbaar als strategisch beleidsadviseur, bestuursadviseur, teamleider, proces- en projectmanager.

Mijn aanpak

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door een voortdurend streven naar kwaliteit, altijd met de organisatiedoelen helder voor ogen. Dit combineer ik met respect voor de mensen in de organisatie, een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht, aanpassingsvermogen, een rustige uitstraling en humor.

Opdrachtomschrijving 1
Bestuurlijk- juridisch adviseur
De afdeling Stadsreiniging van de gemeente Almere zocht naar een adviseur om haar uitvoeringspraktijk en haar ambities naar een bestuurlijk-juridisch niveau te vertalen. Linge Management en Ondersteuning leverde in de persoon van Rainaldo een adviseur die als project- en procesbegeleider, afdelingsjurist en beleidsadviseur optrad op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding, schone openbare ruimte, aanbestedingen van grondstoffen, bestuursrapportages en innovatieve pilots om een afvalloze stad te worden.

Opdrachtomschrijving 2
Strategisch adviseur afvalbeleid en handhaving
Afvalverwerking Rivierenland (Avri) uit Geldermalsen zamelt sinds 2019 afval omgekeerd in. Grondstoffen worden aan huis opgehaald en het restafval brengen inwoners naar een centraal punt in de wijk. Dit sluit aan op het landelijke programma 'Van afval naar grondstof' dat een sterke reductie van het restafval als doel heeft. In 2020 is met de nieuwe manier van inzamelen in Rivierenland een daling met 38% gerealiseerd. Een mooi resultaat waarmee Avri op koers ligt voor het doel om in 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner in te zamelen. De volgende stap is 30 kg restafval in 2025. Het uiteindelijk doel is een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Rainaldo Aerts van Linge Management en Ondersteuning begeleidt Avri om deze ambitie te realiseren. Rainaldo verzorgde de strategische advisering en ontwikkelde het beleids- en juridisch instrumentarium voor het project. Het gaat bij de ambitie van Avri niet alleen om een aanpassing in het inzamelsysteem, maar ook om het zo vroeg mogelijk kunnen sturen in de afvalketen (van consumptie tot afdanken). Mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling van Avri, van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier. 
Foto Rainaldo Aerts

Peter Wilders, Afdelingsmanager Stadsreiniging Gemeente Almere.

'Rainaldo is zowel een rots in de branding in een beleidsmatige, bestuurlijke omgeving als in een bedrijfsmatige omgeving. Hij heeft een brede kennis en interesse en is gedreven om zijn afspraken na te komen. Hij weet juridisch, politieke en praktische zaken goed met elkaar te verbinden. Hij denkt uitstekend mee en is een proactief adviseur. Een man waarop je kan bouwen en een zeer prettige collega om mee samen te werken.'