Een kennismakingsgesprek? Bel: 06 517 63 296 Bel lingemanagement
"Mensen maken
          de organisatie."

Rainaldo Aerts

Opleiding en ervaring

Na mijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik mijn loopbaan gestart als verhaalsmedewerker Bijstand op de afdeling Sociale Zaken. Vervolgens ben ik namens Bestuur en Management Consultants bij tientallen gemeenten actief geweest in de functie van (bestuurs)adviseur, projectmanager of teammanager. Deze interim-opdrachten hadden met name betrekking op sociale zaken, algemeen juridische zaken, openbare orde en veiligheid.

Naast mijn werk bij gemeenten heb ik zes jaar gewerkt als teammanager, floormanager en kwaliteitsadviseur bij klantcontactcentra zoals Postbus 51 en VGZ Zorgverzekeraar. Binnen de verschillende opdrachten heb ik ook inhoudelijke en vaardigheidstrainingen gegeven en medewerkers en teams gecoacht. In 2006 heb ik de start gemaakt met Linge Management en Ondersteuning. Hier heb ik mijn ervaring uitgebreid met uiteenlopende functies zoals raadsadviseur, adviseur handhaving kinderopvang en bestuurlijk-juridisch adviseur en projectmanager bij een afdeling afvalinzameling.

Diensten

Met meer dan 15 jaar interim-ervaring ben ik breed inzetbaar als afdelingsmanager, teamleider, proces- en projectmanager, docent, trainer en adviseur.

Mijn aanpak

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door een voortdurend streven naar kwaliteit, altijd met de organisatiedoelen helder voor ogen. Dit combineer ik met respect voor de mensen in de organisatie, een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht, aanpassingvermogen, een rustige uitstraling en humor.

Opdrachtomschrijving 1

Bestuurlijk- juridisch adviseur
De afdeling Stadsreiniging van de gemeente Almere zocht naar een adviseur om haar uitvoeringspraktijk en haar ambities naar een bestuurlijk-juridisch niveau te vertalen. Linge Management en Ondersteuning leverde in de persoon van Rainaldo een adviseur die als project- en procesbegeleider, afdelingsjurist en beleidsadviseur optrad op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding, schone openbare ruimte, aanbestedingen van grondstoffen, bestuursrapportages en innovatieve pilots om een afvalloze stad te worden.


Opdrachtomschrijving 2
Adviseur afvalbeleid en handhaving
Afvalverwerker Rivierenland (Avri) uit Geldermalsen wil vanaf 2019 de afvalinzameling aanpassen voor 10 gemeenten. Naast de prijsprikkel waarbij huishoudens per keer betalen dat het restafval wordt aangeboden, wil Avri een serviceprikkel. Bij een serviceprikkel gaat het erom dat het restafval niet meer aan huis wordt opgehaald, maar dat de inwoner zelf naar een centraal punt wordt gebracht. Deze aanpak sluit aan op het landelijke programma 'Van afval naar grondstof' dat leidt tot een circulaire economie in Nederland. Linge Management en Ondersteuning leverde in de persoon van Rainaldo de adviseur om Avri te ondersteunen om deze ambitie te realiseren. Rainaldo ontwikkelt voor het project 'Zuiverafval' het beleids- en juridisch instrumentarium. 
Foto Rainaldo Aerts

Peter Wilders, Afdelingsmanager Stadsreiniging Gemeente Almere.

'Rainaldo is zowel een rots in de branding in een beleidsmatige, bestuurlijke omgeving als in een bedrijfsmatige omgeving. Hij heeft een brede kennis en interesse en is gedreven om zijn afspraken na te komen. Hij weet juridisch, politieke en praktische zaken goed met elkaar te verbinden. Hij denkt uitstekend mee en is een proactief adviseur. Een man waarop je kan bouwen en een zeer prettige collega om mee samen te werken.'